Кои сме ние?
Y-PEER PETRI – София е създаден през октомври 2007 година като съвместен проект на:
 • Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА), България
 • Министерството на здравеопазването на Република България
 • UNFPA, Фонд на ООН за население
 • Международната Y-PEER мрежа
Y-PEER PETRI - София е регионален ресурсен и координационен център, който организира дейността на Международната младежка мрежа Y-PEER, създадена от UNFPA през 2001 г. като мрежа от организации и институции, работещи в сферата на сексуалното и репродуктивно здраве и права в 52 страни в света.
Нашата мисия е:
 • Да разпространяваме подхода “Връстници обучават връстници” в сферата на сексуално и репродуктивно здраве и превенция на ХИВ на международно ниво, като се гарантира единен стандарт и високо качество.
 • Да осигуряваме подкрепа на обединените усилия на широка международна мрежа от организации и хора, които създават и прилагат ефективни програми за обучение на връстници.
 • Да предоставяме информация, да провеждаме обучения, изследвания и консултиране по подхода “Връстници обучават връстници”
Защо сме уникални?
Y-PEER PETRI - София съчетава:
 • Обучение по подхода “Връстници обучават връстници”, което се осъществява с алтернативни методи (театрални техники, ролеви игри, симулации и др.)
 • Опит и ентусиазъм на стажанти от международната Y-PEER мрежа- млади доброволци от 52 страни на 4 континента.
 • Висококвалифицирани експерти в сферата на образованието и консултирането за сексуално здраве и репродуктивни права.
 • Партньорство с държавни институции.